Innovatiivne voolureguleerimine

Energiasäästlikud ventiilid

Frese TemCon

Termostaatventiil sooja vee tsirkulatsioonile

Frese CirConi kasutatakse sooja vee tsirkulatsioonis.

Ventiil kontrollib tsirkulatsiooni veehulka vastavalt seatud temperatuurile. Tulemusks on temperatuuri põhiselt tasakaalustatud energiasäästlik soojavee süsteem.

Ventiili soojuselement seatakse vastavalt soovitud temperatuurile vahemikus 37°C kuni 65°C.

TemConil on lisaks  soojuselemendist sõltumatu möödaviik, millega saab süsteemis ajamiga perioodiliselt tekitada kõrgema temperatuuri. Antud lahendus on sobilik süsteemidesse, kus on probleeme bakteritega, nt Legionella. Iga teatud ajavahemiku tagant toimub protsess, kus tõstetakse vee temperatuur 70°C kuni 80°C. Mitme temperatuuri või perioodilise vooluhulga suurendamise lahendustega on võimalik lisaks saavutada energiasäästu.