Innovatiivne voolureguleerimine

Energiasäästlikud ventiilid

pic pic pic pic

Frese OPTIMA Compact

Rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Frese OPTIMA Compacti kasutatakse kütte- ja jahutussüsteemides harude või teiste lõppseadmete juures projekteeritud vooluhulkade saavutamiseks.

Ventiili kasutamisel puudub süsteemis ülevool ja voolhulga üle on ajamiga juhtimisel kontroll täis töökäigupikkusel.

Innovatiivse konstruktsiooniga ventiil tagab rõhust sõltumatult süsteemi automaatse tasakaalustamise ka ilma ajamita.

Pärast maksimaalse vooluhulga seadmist ventiilil, jääb maksimaalne töökäik samaks, mis tagab 100%-lise ajamiga kontrolli vooluhulga üle.

Ventiilis on kombineeritud vajalikud omadused, et lihtsustada oluliselt projekteerijate ja paigaldajate tööd, samal ajal saavutatakse parem lõpputulemus: ökonoomselt ja mürata toimiv tasakaalus hüdrauliline süsteem, millega hoitakse kokku kuni 50% pumpamiskuludelt.

Eelised

Projekteerimine

 • Väiksem vajalik kogus ventiile võrreldes staatiliste ventiilidega.
 • Väiksem ajalkulu vajalike seadmete leidmiseks – valikul on vajalik ainult vooluhulk.
 • Ei ole vaja arvutada ventiili suhtarvu. Alati üks.
 • Paindlikkus, kui süsteemi on muudetud paigaldamisel või pärast paigaldamist.
 • Arvutusprogrammid nii nutitelefoni äppidena kui ka exceli tabelitena õige ventiili valikuks.
 • Kogu ventiilide arv on minimaalne tänu 3-in-1 ventiili konstruktsioonile – vajalik ainult lõppseadme juures.

Paigaldamine

 • Puuduvad nõuded toru pikkustele enne ja pärast ventiili.
 • Automaatse tasakaalustumise tõttu kulub minimaalne aeg süsteemi häälestuseks, st. tuleb valida ventiilidel ainult õiged seadearvud vastavalt projekteeritud vooluhulkadele ning sellega ongi süsteem tasakaalustatud.
 • Esialgse süsteemi muutumisel ei ole vaja kogu süsteemi uuesti häälestada.
 • Ei ole vajadust üle dimensioneeritud pumbade ja ülemõõduliste ventiilide kasutamiseks.

Töötamine

 • Energiasääst ülevoolu kõrvaldamise ja täpse reguleerimise teel.
 • Parem sisekliima tänu õigele vooluhulgale ja süsteemi tasakaalule.
 • Puudub müra rõhu muutustest hüdraulilises süsteemis.

Omadused

 • Sõltumata eelseadearvust on ajamil alati maksimaalne töökäigupikkus lineaarse juhtimisega.
 • Ventiil töötab tasakaalustusventiilina ka ilma ajamita.
 • Suurused DN10 – DN50.
 • Diferentsiaalrõhu tööpiirkond kuni 400 kPa.
 • Maksimaalne vooluhulk kuni 8,50 m3/h.
 • Termiline ajam: on/off ja 0…10 V.
 • Elektromehaaniline ajam: 3-punkjuhtimine ja 0…10 V.
 • Sise- ja väliskeerde ühendusvõimalused.
 • Staatiline rõhk PN25.
 • Väiksed mõõtmed tänu kompaktsele konstruktsioonile.
 • Mudelid ka ilma P/T nipliteta.